Polityka prywatności Aurinko

Obowiązek informacyjny

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych regulacji o ochronie danych osobowych zwanych RODO pragniemy spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny.

Administratorem Państwa danych jest Aurinko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzody 6, 44-100 Gliwice; tel. 32 231 02 90; mail: info@aurinko.pl. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod wyżej wymienionym telefonem lub mailem.

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

  • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
  • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
  • Obsługa rezerwacji tworzonych z wykorzystaniem aplikacji na stronie www.aurinko.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • Liniom lotniczym i promowym oraz ich przedstawicielstwom
  • Firmom ubezpieczeniowym
  • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

Dane mogą być przekazywane do krajów trzecich.

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Aurinko Sp. z o.o. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.